Selection groups China

Source: www.spacepatches.nl


No. Name Selection Date Age Retirement Age
01 Quan Chen China-1 ??.01.1998 ??    
02 Qingming Deng China-1 ??.01.1998 ??    
03 Junlong Fei China-1 ??.01.1998 31    
04 Haipeng Jing China-1 ??.01.1998 ??    
05 Qinglong Li China-1 ??.01.1998 ??    
06 Boming Liu China-1 ??.01.1998 ??    
07 Wang Liu China-1 ??.01.1998 ??    
08 Haisheng Nie China-1 ??.01.1998 31    
09 Zhanchun Pan China-1 ??.01.1998 ??    
10 Jie Wu China-1 ??.01.1998 ??    
11 Liwei Yang China-1 ??.01.1998 33 ??.??.200? 44 (?)
12 Zhigang Zhai China-1 ??.01.1998 32    
13 Xiaoguan Zhang China-1 ??.01.1998 ??    
14 Chuandong Zhao China-1 ??.01.1998 ??    
15 Xuzhe Cai China-2 ??.03.2010 ??    
16 Dong Chen China-2 ??.03.2010 ??    
17 Yang Liu China-2 ??.03.2010 31    
18 Hongbo Tang China-2 ??.03.2010 ??    
19 Yaping Wang China-2 ??.03.2010 30    
20 Guangfu Ye China-2 ??.03.2010 ??    
21 Lu Zhang China-2 ??.03.2010 ??    ©      

Last update on April 25, 2012.