Anatoli Yakovlevich Soloviyov

wife: Natalya Vasilyevna Katyshevtseva
children: Gennadi A. * 25.05.1975
  Illya A. * 25.09.1980

close window