Valeri Yuriyevich Sharov

wife: Galina V. Adler
children: Nikita V. * * 10.04.1980
  Maksim V. * 24.05.1984
  Aleksei V. * 09.05.1987

* from 1st marriage with ?

close window