Yevgeni Vladimirovich Saley

wife: Natalya Pawlovna Kusnetsova
children: Pavel Y. * 07.03.1976
  Yelena Y. * 02.09.1977

close window