Valeri Aleksandrovich Romanov

wife:  
children: Oleg V. * * 17.08.1970

* from 1st marriage with Lyudmila N. Portnova

close window