Vladimir Ivanovich Kozlov

wife:  
children: Yuri V. * 29.05.1981
  Anna V. * 04.11.1982

* from 1st marriage with Marina G. Nakonetshnikova

close window